Kostka rosołowa warzywna

Całkiem zapomniałam o kostce warzywnej, którą robiłam jakiś czas temu.Zrobiłam kilka słoiczków i troszkę włożyłam do foremek do czekoladek i zamroziłam.Polecam, wypróbujcie bo warto zrobić samemu taka przyprawę warzywną.Słoiczki z taką przyprawą można śmiało przechowywać w lodówce przez dłuższy czas.
 • 50 g par­me­za­nu, po­kro­jo­ne­go na ka­wał­ki[ dałam płatki drożdżowe]
 • 200 g se­le­ra na­cio­we­go
 • 250 g mar­chew­ki
 • 100 g ce­bu­li
 • 100 g po­mi­do­rów
 • 150 g cu­ki­nii
 • 1 zą­bek czosn­ku
 • 50 g grzy­bów, świe­żych
 • 1 liść lau­ro­wy
 •  6 ga­łą­zek mie­sza­nych ziół, świe­żych ( ba­zy­lia, szał­wia, roz­ma­ryn), tyl­ko li­ście
 • 4 ga­łąz­ki pie­trusz­ki, świe­żej
 • 120 g so­li mor­skiej, gru­bo­ziar­ni­stej
 • 30 g bia­łe­go wy­traw­ne­go wi­na
 • 1 ły­żecz­ka oli­wy z oli­wek
Do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go wło­żyć par­me­zan, roz­drob­nić 10 s/obr. 10, prze­ło­żyć do in­ne­go na­czy­nia.Pociąć wszyst­kie wa­rzy­wa na ka­wał­ki, wło­żyć je ra­zem z zio­ła­mi do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go, rozdrob­nić 10 s/obr.7.Dodać sól, wi­no i oli­wę z oliwek, go­to­wać 40 min/Varoma/obr. 2, na pokry­wę na­czy­nia mik­su­ją­ce­go za­miast miar­ki po­sta­wić ko­szy­czek.Zdjąć ko­szy­czek, do­dać parmezan [płatki drożdżowe], za­ło­żyć miar­kę, zmik­so­wać 1 min/obr. 10. Przełożyć do sło­iczków, zakręcić, po­zo­sta­wić do osty­gnię­cia.Po ostudzeniu, przechowywać w lodówce.


Komentarze

Prześlij komentarz

Dziękuję za odwiedziny i komentarz... Pozdrawiam i zapraszam ponownie.....
Zrobiłaś/eś jakieś danie z przepisu z mojego bloga ? Zrób zdjęcie i przyślij do mnie..a umieszczę je w galerii.